FEBRIS

Febris to grupa pasjonatów zajmujących się pokazami fire show, która rozpoczęła swoją działalność w 2017 roku i składa się z czterech osób. W naszych pokazach zawsze wykorzystujemy profesjonalny sprzęt ogniowy oraz pirotechniczny, dbając o bezpieczeństwo własne oraz widzów. Widowiska zawsze dopełniamy oprawą muzyczną oraz charakteryzacjami. Nasza oferta stanowi ciekawe urozmaicenie programu na wszelkiego rodzaju imprezach okolicznościowych, takich jak wesela czy festiwale, a nawet jako element rozrywkowy w szkołach bądź ośrodkach wypoczynkowych. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Febris is a group of fire show enthusiasts who started their activities in 2017 and consists of four people. In our shows, we always use professional fire and pyrotechnic equipment, taking care of our own safety as well as the audience's. We always complement our performances with music and makeup. Our offer provides an interesting addition to the program for all kinds of special events, such as weddings or festivals, and even as entertainment in schools or recreational centers. We warmly invite you to cooperate!

foto